Kuyu Ruhsatları

Kuyu Ruhsatları; Sondaj projelerinde arazinizde gerekli çalışmayı yapabilmek, açılan kuyu üzerinde hak sahibi olabilmek ve kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek için Devlet Su İşleri tarafından onaylanmış, belirli bir formatta hazırlanan belgelere kuyu ruhsatı adı verilir. Arama ve kullanma ruhsatı adı altında düzenlenen bu ruhsatlar kuyunuzun açılması ve tamamlanması işlemlerinin sorumlu bir mühendis kontrolünde yapıldığının göstergesidir. Yine kuyu ruhsatları açılan kuyunun uygun proje koşullarında optimum verim dikkate alınarak gerçekleştirildiğini göstermektedir. ''Arama Ruhsatı kuyu öncesi alınacak, Kullanma Ruhsatı ise kuyu sonunda alınacak belgedir.'' Alanında uzman mühendislerimiz tarafından başvuru ile alınabilecek bu ruhsatlar, gerekli belgeler tamamlandığında Devlet Su İşleri ilgili birimine iletilir. Çıkış tarihi net bir şekilde belirli olmayıp minimum 20-25 gün içerisinde sonuca kavuşturulur.

Copyright © 2020 Kaya Sondaj | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım