Hava ve Çamur Rotary Sondajı

Hava ve Çamur Rotary Sondajı

Rotary (Döner) Sondaj

Kendi ekseni etrafında dönerek, üzerinde döndüğü yapıyı kesen, koparan veya öğüten, döner deliciler aracılığıyla yapılan silindirik biçimli kazı işlemine rotary(döner) sondaj denir.

Çamur Rotary Sondaj

Bu yöntemde kayanın parçalanması için gerekli enerji bir motor vasıtasıyla dönme hareketinin sağlanması bunun yataydan düşey hale getirilerek matkaba iletilmesiyle sağlanır. Kesilen parçaları dışarı atan bir dolaşım sıvısı olduğundan sondaja ara vermek gibi bir dezavantajı da yoktur , halen kullanılan en yaygın sondaj yöntemidir.

Hava Rotary Sondaj

Havalı sondaj, matkap tarafından öğütülen formasyona ait tanelerin, sondaj sıvısı yerine kuyu tabanına gönderilen basınçlı hava ile kuyu boşluğundan dışarıya çıkartıldığı, yani kuyu içi temizleme işleminin hava ile yapıldığı sondaj yöntemidir. Havalı sondaj yöntemi, bünyesinde çeşitli tipleri bulundurmakla birlikte en yaygın uygulama alanı bulunan türü kuyudibi tabancası ile yapılan havalı sondajdır. Takımın en alt kısmında yeralan kuyudibi tabancasının darbe ve baskı(yük) altında, düşük hızda döndürülerek ucunda bulunan tabanca matkabının dişleri ile formasyonu parçalaması sonucunda oluşan formasyon kırıntılarının hava aracılığıyla kuyu dışarısına atılması işlemine kuyu dibi tabancası ile havalı sondaj denilmektedir.

Copyright © 2020 Kaya Sondaj | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım