Jeotermal Gradyan Araştırma Sondajı

Jeotermal Gradyan Araştırma Sondajı

Gradyan sondajı çalışmaları jeotermal araştırma yapılan sahalarda derin arama sondajları (1000 m- 1500m) yapılmadan önce uygulanan araştırma yöntemidir. Jeoloji, jeofizik, jeokimya, ve diğer çalışmalar sonucu tespit edilecek lokasyonlarda gradyan sondajları: 1) Yeraltı sıcaklık dağılımını ve anomalisini belirlemek, 2) Sondajla, elde edilen sıcak, suların jeokimyasal analizlerini yapmak, 3) Karot ve kırıntılardan, hidrotermal alterasyon ve sıvı kapanını çalışmaları yaparak jeotermal sistemin evrimini (ısınmakta veya soğutmakta olduğunu) ortaya çıkarmak, 4) Litostratigrafîyi belirlemek amacı ile yapılır.

Copyright © 2020 Kaya Sondaj | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım